A k s j e s e l s k a p

Forside       Om oss       Fagområder       Priser       Her finner du oss       Historikk       Nyheter

Advokatfirmaet Klomsæt, Mæland & Co AS består av flere advokater og ansatte i administrative stillinger, som yter advokattjenester og juridisk bistand for privatpersoner, bedrifter og det offentlige.

Vi ønsker å utgjøre en forskjell.

Vi er opptatt av kvalitet og tilgjengelighet. Vi sørger for at din problemstilling blir behandlet på en helhetlig måte, slik at du får best mulig utbytte av ditt klientforhold hos oss. Vi arbeider ofte i team, og bistår våre klienter på alle nivåer i saksprosessen fra alminnelig saksbehandling til prosedyre for domstolene, også internasjonale domstoler.

Vi tenker og arbeider ukonvensjonelt og alternativt, gjerne på tvers av etablerte fagområder. Vi tilstreber fortløpende å tilegne oss kunnskap og viten, også utenfor området jus. Vi samarbeider med, og kan anbefale eksperter, også utenlandske, i saker og på områder vi mener det er påkrevet. Vi tilstreber å være ledende i Norge på de rettsområder vi engasjerer oss i.

Vi er opptatte av menneskerettigheter.
Advokat Sigurd J. Klomsæt har så langt ført 3 saker for The European Court of Human Rights (EMD) i Strasbourg. Advokat Klomsæt har prosedert for domstol i Kosovo. 

Advokat Klomsæt var den advokat som først etablerte ording med rettshjelp for medlemmer av ulike LO-forbund. 

Vi er engasjert advokat for «Stiftelsen etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star» http://stiftelsenscandinavianstar.no

 Personvernerklæring
 Følg oss på Facebook
Besøks- og postadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Tlf: 24 14 18 00
Vakttelefon: 901 39 240
Epost: advokat@klomsaet.no